Analyser


Hälsodeklaration

Vid första besöket går vi
noggrant igenom dina besvär och det du vill förändra eller förbättra med din hälsa. Som ett komplement till det använder jag mig även
av muskeltestning.


Intoleranstest

Genom ett blodprov kan man avslöja dolda allergener sk. IgG- allergier.
 


Hårmineralanalys

En hårmineralanalys
återspeglar kroppens
mineralstatus och visar den lagrade mängden mineraler under en längre tidsperiod. Ett blodprov visar tex. endast vad som finns i blodet just vid testtillfället. Analysen används som ett komplement till att se tendenser till sjukdomar. Utifrån mineraliernas relation till
varandra kan man utläsa olika organfunktioner.


Hormonanalys från Labrix

Du kan få dina nivåer av stresshormoner eller könshormoner analyserade i saliv  som ger ett tillförlitligt svar och utifrån det görs en balansering.


Kinesiologi/muskeltestning

Inom kinesiologin använder man
sig av manuella muskeltester för att kunna hitta en persons obalanser och problem.


Test av pH-Vädet

Visar syra-/bas balansen
i din kropp. En hög konsumtion
av socker, vitt mjöl, snabba kolhydrater samt stress och ytlig andning gör att kroppen blir översyrad. Fel pH försvagar
många funktioner.