Hormonanalyser

Jag använder mig av
hormonanalyser i saliv från
Labrix Clinical Services

Marie Svedlund

Näringsterapi, en start
på något nytt!
Läs mer här

Näringsterapi

Exempel på tillstånd där näringsterapi kan hjälpa; magtarm problem, utmattning, PMS mm
Boka tid här